Vorige Volgende

9. Netto omzet

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Scheepvaart

8.763

8.253

Scheepvaartgerelateerd

1.696

1.498

Terreinen core business

14.815

12.180

Terreinen non-core business

11.726

7.664

Opbrengsten grondverkopen

18.215

21.972

Totaal Netto Omzet

55.214

51.568

9.1 Scheepvaart

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Zeeschepen

6.903

6.567

Binnenschepen

790

750

Ligplaatsgelden

1.070

937

Totaal scheepvaart

8.763

8.253

9.2 Scheepvaartgerelateerd

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Kadegelden

1.304

1.072

Steigers / Ligplaatsen

185

207

Retributie wateroppervlak

102

101

Opbrengst water en stroom

104

119

Totaal scheepvaartgerelateerd

1.696

1.498

9.3 Terreinen core business

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Erfpachtopbrengsten

12.282

11.633

Tijdelijk verhuur

1.042

759

Optievergoedingen

1.429

-265

Vergoeding overslag faciliteiten

62

52

Totaal terreinen core business

14.815

12.180

9.4 Terreinen non-core business

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Huur landerijen en opstallen

156

150

Vent- en jachtvergunningen

-

-

Recognities (vergunningen)

26

26

Opbrengsten (nuts)infrastructuur

11.544

7.488

Totaal terreinen non-core business

11.726

7.664

9.5 Opbrengsten grondverkopen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Opbrengsten grondverkopen

18.215

21.972

De opbrengsten grondverkopen bestaan uit gerealiseerde verkooptransacties in 2022. De kostprijs van de grondverkopen is opgenomen in de overige kosten onder 'project en transactiegerelateerde kosten'.