Vorige Volgende

C. Overzicht van het totaalresultaat 2022

Bedragen x € 1.000

2022

2021

Nettoresultaat na belastingen

16.133

6.058

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

Totaalresultaat

16.133

6.058