De bouwput wordt nog groter

De fase van verkoop is nu overgegaan in de periode van bouwen, realiseren van projecten en faciliteren. Voor Groningen Seaports is daarmee misschien wel de meest enerverende en uitdagende periode in haar geschiedenis aangebroken. 

Met name in de Eemshaven is een bouwput van buitengewone omvang ontstaan. Op het Energy Park, een gebied van één vierkante kilometer, realiseren NUON en RWE er hun energiecentrales, Advanced Power begint in 2010 met de voorbereidingen van de bouw van de gasgestookte centrale Eemsmond Energie. Er is gewerkt aan de uitbreiding van de Beatrixhaven en met de komst van de strategische olieopslag van Vopak hebben de bouwactiviteiten zich ook naar het meest westelijke deel van de Eemshaven uitgebreid. Het vormt de grootste bouwplaats van het land en wanneer alle projecten bij elkaar worden opgeteld gaat het om een ongekend hoog investeringsbedrag van 6 miljard euro. Dat is ruwweg twee keer zoveel als wordt geïnvesteerd in de Maasvlakte bij Rotterdam of de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Daarnaast wordt door Groningen Seaports zelf nog eens miljoenen gestoken in de aanleg van kades, steigers, wegen en andere infrastructuur en het bouwrijp maken van terreinen. De bouwactiviteiten bezorgen duizenden mensen werk en ook wanneer de projecten gereed zijn, is het aantal mensen dat zijn brood verdient in de Eemshaven vele malen groter dan enkele jaren geleden.

Laten we niet vergeten dat ook in Delfzijl een grootschalige revitalisering van het industriegebied Oosterhorn gaande is. Daar wordt circa 10 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van 200 hectare bestaande en nieuwe terreinen op Oosterhorn en op het zogeheten MERA-Park (Milieu, Energie, Recycling, Afval). Het is onderdeel van de benadering van een nieuwe markt waar Groningen Seaports bedrijven samen wil brengen die naar synergievoordelen en vergroening streven. Ook is in Delfzijl in 2010 - met behulp van Waddengelden - het herstel van de wierdestructuur van het oude dorpje Weiwerd opgepakt. We willen deze plek ontwikkelen als Brainwierde Weiwerd, bedoeld voor kleinschalige, innovatieve bedrijven, die zich richten op de nabijgelegen zware industrie.
De boodschap die in al deze ontwikkelingen ligt besloten, is dat het fundament van de beide havens stevig is en bestand is tegen economische fluctuaties. Dat heeft zeker ook verband met de strategische keuze de Eemshaven te ontwikkelen als energiehaven. De aanwezigheid van de inmiddels omvangrijke energiegerelateerde bedrijvigheid maakt de havens bijzonder crisisbestendig. Momenteel profiteert met name de Eemshaven van de vele bouwactiviteiten, maar ook als die zijn voltooid, is het havengebied verzekerd van bijvoorbeeld een structurele aanvoer van brandstoffen, die deels ook via contracten met Groningen Seaports is vastgelegd.

Bedrijven hebben de weg naar de Eemsdelta gevonden, de Eemshaven heeft zich ontwikkeld als energy hotspot en de chemie in Delfzijl heeft de weg omhoog hervat en is ondertussen een nieuw pad ingeslagen door te zoeken naar verduurzaming van processen en producten. De zeehavens bewijzen hun crisisbestendigheid en ze zijn het regionaal belang ontstegen.
De economie trekt aan en Groningen Seaports investeert in toekomstgerichte initiatieven. De omstandigheden zijn al met al rijk aan perspectieven en wij stellen vast dat de basis gezond is. Wij blijven nuchter zaken doen en houden vast aan uitgangspunten waar we waardering voor ontvangen: goed koopmanschap en soberheid in prognoses.

Harm D. Post, directeur Groningen Seaports