Samenstelling bestuur en directie

Algemeen Bestuur

Namens de Provincie Groningen

Mevrouw W.J. Mansveld (voorzitter)
De heer M. Boumans
Plaatsvervanger: de heer W. van der Ploeg

De heer C. Swagerman
Mevrouw P.W. Geerdink
Plaatsvervanger: de heer R. Visser

Namens de Gemeente Delfzijl

De heer E.K.H. Stulp (vice-voorzitter)
De heer E.A. Groot
Plaatsvervanger: de heer M. Kaptan

De heer drs. J.A. Ronde
De heer J.H. Menninga
Plaatsvervanger: de heer R. Bouman

Namens de Gemeente Eemsmond

Mevrouw M. van Beek
De heer J. Dobma
Plaatsvervanger: de heer H.K. Bouman

De heer J.P. Nienhuis
Mevrouw A. Spijk-van de Pol
Plaatsvervanger: de heer W.J. de Boer

Dagelijks Bestuur

Mevrouw W.J. Mansveld
(Provincie Groningen)

De heer E.K.H. Stulp
(Gemeente Delfzijl)

Mevrouw M. van Beek
(Gemeente Eemsmond)

Management Team

De heer H.D. Post, directeur

De heer J. Stokroos

De heer H.W. Sijbring

De heer W.H. Boneschansker

De heer R.O. Genee