Fase van grootschalig bouwen is aangebroken

“Het lijdt geen enkele twijfel: Wat nu wordt gerealiseerd in de Eemsdelta is meer dan wat er ooit op de tekentafel stond. Met name de Eemshaven is door de stormachtige groei tot volle wasdom gekomen. Het bewijst dat het een enorm goede strategische keuze is geweest om deze haven als energiehaven te ontwikkelen. Eerst maar eens de belangrijkste wapenfeiten uit het verslagjaar 2009. De contouren van de Eemshaven als Energy Port tekenen zich steeds scherper af. Op minder dan één vierkante kilometer wordt gewerkt aan de constructie van energiecentrales door RWE, Nuon en Advanced Power. Het 52 molens tellende windmolenpark Westereems is operationeel en via de kabel van NorNed komt stroom van Noorse waterkrachtcentrales naar Nederland. Over niet al te lange tijd komt dankzij die activiteiten ruim eenderde van de nationale elektriciteitsproductie uit de Eemshaven. Om in symbooltaal te spreken: de Eemshaven als stopcontact van het land. Door de bouwactiviteiten is de zeehaven getransformeerd in een van de grootste bouwputten die ons land momenteel kent. Er wordt door duizenden mensen voor letterlijk miljarden aan projecten gerealiseerd. Niet alleen vanwege de bouwactiviteiten rond de energiecentrales biedt de haven momenteel een bijzonder dynamische aanblik. Ook de investeringsprojecten van Groningen Seaports zelf dragen daar aan bij. Er wordt in 2009 hard gewerkt aan de aanleg van de Beatrixhaven in het westelijk deel van de Eemshaven en de constructie van 1250 meter kade in de Wilhelminahaven. Tevens is de bouw van het multifunctioneel kantorencomplex Nijlicht in de Eemshaven gestart, waardoor de dienstverleningsstructuur in de haven wordt versterkt.

De haven en de industrie in Delfzijl laat zich binnen dit perspectief evenmin onbetuigd. De afvalenergiecentrale van E.ON Energy from Waste is er eind 2009 in bedrijf genomen en het bedrijf Qlyte bouwt in Delfzijl een fabriek waar afval uit de papier- en kartonindustrie wordt verwerkt tot brandstof. Dan is op het Chemiepark in Delfzijl nog de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI) van North Water in gebruik gegaan en is een begin gemaakt met de aanleg van de stoomleiding op het industrieterrein Oosterhorn. Stoom van de vuilverbrander van E.ON wordt hierdoor getransporteerd naar de chemiebedrijven. Die kunnen daarmee flink besparen op hun energiekosten. “Ondanks al die fantastische ontwikkelingen, stellen we niettemin vast dat de crisis niet ongemerkt aan de havens voorbij vaart. Menig bedrijf had in het verslagjaar te maken met teruglopende omzetten. Dat leidde tot minder transportbewegingen en dus ook tot een dalend op- en overslagvolume in de zeehavens. U leest er meer over in dit jaarverslag waarin we u berichten we over de prestaties van Groningen Seaports en de ontwikkelingen in 2009. Ik wens u bijzonder veel plezier bij het lezen ervan!

Harm D. Post, directeur Groningen Seaports