Van doorbraak naar bouwen

Was 2007 het jaar van de definitieve doorbraak, het verslagjaar 2008 stond vooral in het teken van voortgaand succes. Zo was 2008 bijvoorbeeld wat betreft het aantal verkochte hectares een absoluut recordjaar.
2008 was ook in andere opzichten een bijzonder jaar. Het was dit jaar een halve eeuw geleden dat Groningen Seaports werd opgericht. Daarnaast ging 35 jaar geleden in de Eemshaven de eerste schop de grond in. Het zijn gedenkwaardige momenten.

Het verslagjaar was echter ook het jaar waarin de economische neergang op de deur klopte. De ontwikkelingen zullen beslist ook hier hun sporen nalaten. Gezien het stevig fundament waarop de havens zijn gebouwd, heeft Groningen Seaports alle vertrouwen in een goede afloop.

Lag in de eerdere jaren een zwaar accent op acquisitie, de inspanningen van Groningen Seaports raken nu sterker gericht op het faciliteren van de bedrijvigheid in beide havens.
In de voorbije jaren heeft Groningen Seaports enorm veel energie gestoken in uitbreidingen, aanpassingen van de beide havens en revitalisering van de industriegebieden. Er zijn nieuwe havenbekkens gegraven, kades en wegen zijn aangelegd en bedrijventerreinen zijn gemoderniseerd.

De investeringen in de havens gingen gelijk op met de stevige groei van de bedrijvigheid in de havengebieden. Het resultaat van deze ontwikkelingen is de definitieve doorbraak van het Eemsdelta-gebied. Beide havens zijn het regionale niveau ontstegen en vervullen nu een rol die onmiskenbaar van belang is voor de nationale economie. Een rol die de komende jaren alleen maar krachtiger wordt, gezien de miljardeninvesteringen die momenteel ten uitvoer worden gebracht. Daardoor zal binnenkort eenderde van de nationale stroomproductie vanuit de Energy hotspot in de Eemshaven geschieden. En evenals de energiesector is ook de chemische industrie in dit gebied meer dan goed vertegenwoordigd, nu eenzesde van alle chemische industrie van ons land in Delfzijl te vinden is.

In dit jaarverslag berichten we over de prestaties van Groningen Seaports en de ontwikkelingen in 2008. Ik wens u bijzonder veel plezier bij het lezen ervan!

Harm D. Post, directeur Groningen Seaports